تشخیص و درمان ضایعات و پوسیدگی سطوح دندانی، اصلاح شکل و رنگ دندانهای جلو و ترمیم شکستگی و بستن فضای بین دندانی اینله و انله و روکش فایبر و اصلاح طرح لبخند می باشد. در کل معنی ترمیم پرکردن است. ترمیم کامپوزیت ( مواد همرنگ دندان) آمالگام ماده‌ای غیرهمرنگ (نقره ای یا سیاه) است.